אמונה ודעת אהבת השם אהבת ישראל עת הגאולה חכמת האמת חידושים פרשת השבוע להורדה

חובת לימוד הזהר

חכמת האמת

וידעת היום והשבות אל לבבך

 

חכמת האמת מורה לנו מאין באה הבריאה, מה מהלכה, לאן היא הולכת ואיך הקב"ה מנהג את עולמו לטובה ולתכלית השלמות.

 

לכן מצוות וידעת היום והשבות אל לבבך, אפשר לקיימה רק על ידי לימוד חכמת האמת. ידיעת חכמת האמת - ידיעה וישוב הלב.

 

שני דברים מתגלים על ידי לימוד חכמת האמת:

* שנדע שה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, הנהגתו היא לטובה, בלעדית וכל זאת בידיעה ברורה ולא על ידי אמונה כללית שהיא ידיעה שכלית.

* שדברים אלה יתיישבו בלבנו בצורה מושלמת, בהזדהות מלאה. כי הרי רק דבר ברור ומוסבר היטב מתיישב על הלב.

 

אומר הרש"ז ( רבי שמחה זיסל זיוו זצ"ל - תלמידו של רבנו ישראל מסלנט) " ההבדל בין עובד ה' אשר אמונתו מבוססת על הבנת הדברים עד שורשם, לבין עובד ה' אשר אין אמונתו כה מבוססת, הוא כמו בין יש לאין."

כי על ידי לימוד חכמת האמת, נבין את מה שהמצוות פועלות ומתקנות באדם ובעולמות.... (מתוך מבוא לספר הויכוח של רבנו הרמח"ל)

כדאי לראות

ערך וליקט בעזהי"ת   דוד אטלי