אמונה ודעת אהבת השם אהבת ישראל עת הגאולה חכמת האמת חידושים פרשת השבוע לקראת שבת

לקראת שבת מלכתא

סיפורים לכל גיל

 

1

מעשה בעקרב שהיה בנו של אדם הראשון

11

הרב והשייך

2

המשרת המוזר ורעייתו

12

העני והעשיר

3

הפיסח והסומא

13

רבי עקיבא ורחל

4

מנין עשרה

14

חלות משמים

5

אבוה דשמואל

15

מעשה אלחנן האפיפיור

6

הרוגי מלכות

16

משה והגדי

7

הארץ המתוקה

17

שולט או נשלט

8

חכמתם של ילדי ירושלים

18

שמור עצמך מן הצבועים

9

שְלֹמֹה הַמֶלֶךְ וְאַשְמְדַאי מֶלֶךְ הַשֵדִים

19

שלח לחמך על פני המים

10

יוסף מוקיר שבת

20

הצייד והציפור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערך וליקט בעזהי"ת   דוד אטלי