מספריו של רבי אברהם חלימי
      סידי בהה
       1890 - ? 
 
 
רבי אברהם חלימי המכונה בידי כל, סידי בהה, הוא אביו של סידי פרדג' - דוד סבתה שלי.
 
הוא נולד וחי בקונסטנטין בתחילת המאה ה19 ונפטר בשנת התר"ן (1890). משפחת חלימי נודעת כמשפחת רבנים ותלמידי חכמים, כאשר הידועים לנו הם :
 
רבי כלפלה חלימי, זקנו של סידי בהה
סידי בנימין חלימי, אביו
סידי בהה חלימי
סידי פרג‘ חלימי, בנו
רבי אבנר שלום חלימי, מחבר הספר "לא אמות כי אחיה", בנו של סידי פרג'
זכותם תגן עלינו ועל כל בית ישראל - אמן
 
לא הרבה ידוע על סידי בהה, אך בזכות ספריו הרבים שהשאיר אחריו, הוא נישא בפי כל ובפרט בפי יוצאי עירו ושאר מקומו, וכאילו חי בעולם הזה למרות שכל ימיו היה זקן ויושב בישיבה אין יוצא ואין בא, היום כולם יודעים אותו בכח תורתו. 
 
מחיבוריו:
ויגד לאברהם על הגדה של פסח
זכות אבות על פרקי אבות
והוכח אברהם דרושים על חמשה חמשי תורה
משכיל לאיתן פרוש על התהלים
ימי אברהם חידושי ש“ס על מסכתות
קנה אברהם חידושי תורה
 
 
 
 
 
 
לעילוי נשמת אבי ר' שמואל אטלי - אמי רוז ורדה אטלי לבית זרביב - חמי ר' דוד אריה כוכבי

ת. נ. צ. ב. ה