מנהגים

שמע בני מוסר אביך

ביהדות, מנהג היא צורת התנהגות שהשתרשה בציבור היהודי.
 
סיבת המנהג יכולה להיות בעלת ערך רעיוני או שנועדה לייצר גבול-סייג להלכות הכתובות בתורה על מנת למנוע מאנשים לחטוא.
 
ההסתכלות ההלכתית על חלק מהמנהגים שהשתרשו בכלל ישראל היא כבעלי תוקף הלכתי ממש כפי שכתוב בגמרא "מנהג דישראל - דינא".
ספרים רבים נכתבו לגלות את מקורם של מנהגים, ורבים מגדולי-ישראל טרחו ליישב ולהבין את טעמם של המנהגים.
 
ישנם מנהגים המאפיינים עדה מסוימת, כאשר בעדה אחרת הם לא נהוגים, כגון חגיגת המימונה אצל יהודי מרוקו. לעומת זאת, ישנם מנהגים מיוחדים לחגים מסוימים הנהוגים אצל כל ישראל, ואין בהם משום הלכה, כגון לבישת תחפושות בפורים, אכילת סופגניות בחנוכה וכו'
 

ואל תיטוש תורת אמך

ההלכה קובעת את הדרך אותה אנחנו חייבים לשמור ובה אנחנו צריכים ללכת, אך המנהג קובע איך לנהוג בה. המנהגים, הם שמלווים אותנו בחיי היום יום. הם שמציירים את דמותנו. תינוק יודע שפה כי הוריו מדברים אותה. אין לפסול מנהגו של אחר, אך אין למחוק ולאבד מנהגו שלו עצמו לטובת האחר. חובה על האדם לשמור על מנהג אבותיו כי זה הוא החוט המקשר, בנוסף לשם משפחתו, בין בני אותה משפחה.

 

Antoine Lavoisier כימאי צרפתי מהמאה ה- 18, קרוי אבי הכימיה המודרנית  גרם למהפכה מדעית בזמנו והביא לדחיקתם הצידה של חוקי האלכימיה הישנים. הוא ”גילה סוד הטבע וקבע את מה שנקרא על  שמו " חוק   Lavoisier" עד היום הזה האומר ש "כלום לא נברא, כלום לא הולך לאיבוד, הכול משתנה." לא ברור אם הוא התכוון בקביעתו זו על המצב של לאחר בריאת עולם או לפני בריאתו.

 

גילוי מהפכני זה היה ידוע לחכמי הקבלה מימים ימימה, ואף לימדו אותנו דבר נפלא והוא, שכל שינוי ו/או יצירה חדשה, נגרמים על ידי  הוספה על המצב הקיים ולא על ידי חיסור או ביטול של המצב הקודם. המנהגים הם יצירה אדירה, לא בריאה חדשה. אנחנו מקבלים אותם במתנה מאבותינו מדור לדור.

 

נכון הוא שעל פי ההלכה, אשתו של אדם חייבת לנהוג על פי מנהגי בעלה ואף מן הראוי שתעשה התרת נדרים על מנהגי בית אביה. אך יש ללמוד ולשלב את מנהגי שני בני הזוג, להוסיף אחד על השני ולא לבטל אחד את השני.

 
 
 
לפני כניסתכם לאחד מדפי המנהגים השונים
רצוי שתבחנו את ידיעותיכם
להלן חידון טריוויה לחגי ישראל
 
בהצלחה
 
 
וכעת
  הקליקו על אחת התמונות מטה למעבר לדף המנהגים המבוקש
 
 
מעבר למנהגי שבת        מעבר למנהגי פסח          מעבר למנהגי שבועות          למעבר למינהגי תשעה באב
 
מעבר למנהגי הימים הנןראים             מעבר למנהגי סוכות             מעבר למנהגי חנוכה           מעבר למנהגי פורים
 
 
 
 
 
לעילוי נשמת אבי ר' שמואל אטלי - אמי רוז ורדה אטלי לבית זרביב - חמי ר' דוד אריה כוכבי

ת. נ. צ. ב. ה

 

 

ערך וליקט בעזהי"ת   דוד אטלי