מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בוכה על חורבן בית המקדש