כדאי לראות

הרב אמנון יצחק

 

 

 

 

חזרה ל:

ימים נוראים                        ראש השנה

 
 

 

 

     

 


 

עוד ההיכל פתוח, נוהגים לומר את הפסוקים הבאים, כאשר החזן קורא פסוק והקהל חוזר אחריו:

  

שרוי לנו, מחול לנו, מותר לנו

 

שרוי לנו ולכם, מחול לנו ולכם, מותר לנו ולכם

 

שרוי לנו ולכם ולכל עדת ישראל מחול לנו ולכם ולכל עדת ישראל מותר לנו ולכם ולכל עדת ישראל

 

שרוי לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה

מחול לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה

מותר לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה

 

שרוי לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה ומפי בית דין של מעלה

מחול לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה ומפי בית דין של מעלה

מותר לנו ולכם ולכל עדת ישראל מפי בית דין של מטה ומפי בית דין של מעלה

 

סלח נא לוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה

 

ויאמר ה' סלחתי כדבריך . . . . 

 

הסעודה המפסקת

וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשתיכֶם בְּתִשְׁעָה לַחדֶשׁ בָּעֶרֶב מֵעֶרֶב עַד עֶרֶב תִּשְׁבְּתוּ שַׁבַּתְּכֶם

 

וכי בתשעה מתענין? והלא בעשרה מתענין! אלא לומר לך: כל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי. ראה פירוש בחידושי הדב"ש

 

נהגנו בסעודה המפסקת, לערוך שולחן עשיר ובו שבעה מאכלים,  אך לא מאכלים שמנים שלא לבוא לידי תקלה ביום קדוש זה.

 

התפריט המסורתי במשפחתנו הינו קוסקוס עם עוף וירקות ומיני סלטים מבושלים. הוספנו למנהג מבית אבא, מרק עוף עם קרעפלך שנהגו לאכול בבית אמא כמנהג האשכנזים.

 

שלושה ימים בשנה נהוג על פי המסורת האשכנזית לאכול קרעפלך. ביידיש קוראים להם הימים ש"מ'שלאגט"- שמכים בהם, בערב יום כיפור כשמכים על חטא, בהושענא רבא כשמכים בערבות ובפורים כשמכים בהמן

 

 

כל יהודי הופך להיות מלאך 

המהר"ל מפראג מסביר, שמטרת כל המצוות הקשורות ביום זה, היא להרחיק את האדם ככל האפשר מהגשמיות, עד שיהיה דומה למלאך ממש.

 

כפי שהמלאכים "עומדים" סביב לכסא הכבוד, כך גם אנחנו עומדים בבית הכנסת במשך רוב היום.

 

כמו שהמלאכים "לבושים בלבן", כך גם אנחנו נוהגים ללבוש בגדים לבנים.

 

כמו שהמלאכים אינם זקוקים למזון ושתייה, כך גם אנחנו, ביום קדוש זה לא אוכלים ולא שותים. 

 


 

עת שערי רצון

לעולם ייזהר אדם בתפילת המנחה, שהרי לא נענה אליהו הנביא אלא בתפלת המנחה.

מנחה היא עת רצון לפניו יתברך, ועל כן נהגנו בפתיחת ההיכל, לפני קריאת התורה במנחה של יום הכיפורים, לשיר את הפיוט "עת שערי רצון ראה פירוש בחידושי הדב"ש

 
 

 

מוצאי יום הכיפורים

במוצאי יום כיפור, אנו נוהגים להתחיל בבניית דפנות הסוכה, לקיים את שנאמר " ילכו מחיל אל חיל ", זאת כמובן לאחר ששברנו את הצום בתפריט המסורתי של מוצאי יום כיפור - מרק עוף ועוף ממולא.

 

 

 

לעילוי נשמת אבי ר' שמואל אטלי - אמי רוז ורדה אטלי לבית זרביב - חמי ר' דוד אריה כוכבי

ת. נ. צ. ב. ה