חדר קטן
 
 

חדר קטן צר וחמים
ועל הכירה - אש.
שם הרבי את תלמידיו
מורה אלף בית.

את תורתי ילדי חמד
שימעו, זיכרו נא!
אימרו שנית וחזורו:
קמץ אלף א.

שימו עין, הטו אוזן
אל הכתוב פה
מי שיקרא היטב עברית
דגל אתן לו.

את תורתי ילדי חמד...